ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130471
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030115
รหัส Obec 6 หลัก :
  130471
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  jaophorloung 9
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านใหม่หมอกจ๋าม
ตำบล :
  ท่าตอน
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053459955
โทรสาร :
  053459955
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2515
อีเมล์ :
  jaophor9.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าตอน ศูนย์ที่ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:26:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9


นายสมนึก อินหวัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน