ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยศาลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130472
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030116
รหัส Obec 6 หลัก :
  130472
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยศาลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Huaysala
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านห้วยศาลา
ตำบล :
  ท่าตอน
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-460052
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พศ.2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าตอน ศูนย์ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14:40:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา


นายนิรันดร์ อวรรณา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยศาลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน