ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130473
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030117
รหัส Obec 6 หลัก :
  130473
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chotkunakasem Ban Muengngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านเมืองงามใต้
ตำบล :
  ท่าตอน
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  052082895
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มค.2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:32:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม


นายนิวัฒน์ วิยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน