ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130476
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030120
รหัส Obec 6 หลัก :
  130476
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suksanareeanusorn 3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านห้วยส้าน
ตำบล :
  ท่าตอน
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  095-4500839
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2508
อีเมล์ :
  chanunput2017@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มีนาคม 2563 เวลา 08:50:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓


นายชนันพัฒน์ ทองทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ ๓

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน