ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านคาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130477
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030136
รหัส Obec 6 หลัก :
  130477
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านคาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbankai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคายนอก
ตำบล :
  แม่นาวาง
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-473217
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน พ.ศ. 2477
อีเมล์ :
  bankai130477@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นาวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:45:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านคาย


นายพิริยะ โพธิ์ประจำศิล
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านคาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน