ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130478
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030137
รหัส Obec 6 หลัก :
  130478
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prapanareehongsakul
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านห้วยหลวง
ตำบล :
  แม่นาวาง
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  052-009319
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/06/2503
อีเมล์ :
  prapanaree@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นาวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 15:19:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)


นายธรรมชัย วงษ์รัตนไตยกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน