ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130479
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030130
รหัส Obec 6 หลัก :
  130479
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขี้นกยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongkeenokyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านใหม่ร่องไคร้
ตำบล :
  แม่นาวาง
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053473338
โทรสาร :
  053473338
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2505
อีเมล์ :
  keng.akbm@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นาวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 11:19:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง


นายนิกร ขันเล็ก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขี้นกยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน