ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130481
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030139
รหัส Obec 6 หลัก :
  130481
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านฮ่างต่ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANHANGTUM SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านฮ่องถ่อน
ตำบล :
  แม่นาวาง
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-106105
โทรสาร :
  053-106105
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  hangtum@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาวาง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นาวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:07:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ


นายยุทธนา วงศ์ใหญ่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน