ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130484
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030133
รหัส Obec 6 หลัก :
  130484
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Suksanaree Anusorn 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านแม่เมืองน้อย
ตำบล :
  แม่นาวาง
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  naree.1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นาวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:48:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย


นางสาวยุพา ชัยมงคล
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน