ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130485
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030134
รหัส Obec 6 หลัก :
  130485
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ศึกษานารีอนุสรณ์ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  suksanareeanusorn2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านแม่สะลัก
ตำบล :
  แม่นาวาง
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053460058
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2517
อีเมล์ :
  poyatcharakp810@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นาวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:59:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2


นายอนุชา นพรัมภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน