ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130488
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030135
รหัส Obec 6 หลัก :
  130488
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยคอกหมู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAYKOKMOO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านห้วยคอกหมู
ตำบล :
  แม่นาวาง
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  0951435572
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2520
อีเมล์ :
  moo-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่นาวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10:58:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู


นายสายัณห์ ปันสุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยคอกหมู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน