ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโละ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130490
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030154
รหัส Obec 6 หลัก :
  130490
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโละ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banloa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านใหม่กองทราย
ตำบล :
  สันต้นหมื้อ
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-377342
โทรสาร :
  053-377342
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/5/2519
อีเมล์ :
  banloa01school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บูรพาประเทืองวิทย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 17:16:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโละ


นายวิชิต การีรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโละ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน