ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันปอธง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130491
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030155
รหัส Obec 6 หลัก :
  130491
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันปอธง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansanportong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสันปอธง
ตำบล :
  สันต้นหมื้อ
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-377213
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/06/2481
อีเมล์ :
  sunportong.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านสันต้นหมื้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:22:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันปอธง


นายภาวัช กันธวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปอธง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน