ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130494
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030121
รหัส Obec 6 หลัก :
  130494
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหลวง
ตำบล :
  บ้านหลวง
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053106874
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 ตุลาคม 2468
อีเมล์ :
  blschool60@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม.3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2562 เวลา 08:48:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลวง


นายหัสพงศ์ งานดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน