ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130495
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030122
รหัส Obec 6 หลัก :
  130495
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าก๊อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านป่าก๊อ
ตำบล :
  บ้านหลวง
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  052000624
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  05/07/2482
อีเมล์ :
  banpakorschool@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:47:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ


นายจีระเดช อินทขัติย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าก๊อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน