ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130502
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030126
รหัส Obec 6 หลัก :
  130502
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thairathwittaya 12
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเอก
ตำบล :
  มะลิกา
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-459008
โทรสาร :
  053459008
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  thairathwitaya12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแม่อาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 16:14:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)


นายปิยะ เงาส่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน