ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130503
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030127
รหัส Obec 6 หลัก :
  130503
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางต้นเดื่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpangtonduae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านปางต้นเดือ
ตำบล :
  มะลิกา
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  052-082901
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  pangtonduae.cm3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะลิกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:46:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ


นายประสิทธิ์ สายชมภู
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางต้นเดื่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน