ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130504
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030128
รหัส Obec 6 หลัก :
  130504
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันป่าเหียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SANPAHIEW
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านสันผักหละ
ตำบล :
  มะลิกา
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-459492
โทรสาร :
  053459492
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2466
อีเมล์ :
  sanpahiew.cm3@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะลิกา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:31:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันป่าเหียว


นายประชัน กันธะมาลัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าเหียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน