ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130509
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030114
รหัส Obec 6 หลัก :
  130509
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  lionmahajak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านร่มไทย
ตำบล :
  ท่าตอน
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053053811
โทรสาร :
  053053811
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/09/2519
อีเมล์ :
  lion8school2@Gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าตอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:28:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8


นายชวลิต ชัยชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน