ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130510
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030143
รหัส Obec 6 หลัก :
  130510
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBan Mae Sao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแม่สาว
ตำบล :
  แม่สาว
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-459010
โทรสาร :
  053459010
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2483
อีเมล์ :
  banmaesaoschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:14:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สาว


นายพงศ์ธันย์ ณ เชียงใหม่
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน