ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเต็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130511
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030144
รหัส Obec 6 หลัก :
  130511
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเต็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NongTeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองเต็ง
ตำบล :
  แม่สาว
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-460199
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  nongteng_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 15:28:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเต็งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเต็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน