ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130513
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030146
รหัส Obec 6 หลัก :
  130513
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยป่าซาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaypasang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   16   บ้านห้วยป่าซาง
ตำบล :
  แม่สาว
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-054189
โทรสาร :
  053054189
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนวิถีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2562 เวลา 08:34:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง


นายเทวิน ธรรมลังกา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยป่าซาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน