ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130514
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030147
รหัส Obec 6 หลัก :
  130514
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandongschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดง
ตำบล :
  แม่สาว
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-459493
โทรสาร :
  053054193
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  bandongschool_new@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดง


นายภาวัช กันธวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน