ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130515
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030148
รหัส Obec 6 หลัก :
  130515
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonbanmaehang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านแม่ฮ่าง
ตำบล :
  แม่สาว
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  053-453493, 053
โทรสาร :
  053054493
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  maehang@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนดีวิถีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 19:27:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง


นายดุสิต กันทะศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮ่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน