ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันป่าข่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130516
รหัส Smis 8 หลัก :
  50030149
รหัส Obec 6 หลัก :
  130516
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันป่าข่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Baansanpakha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสันป่าข่า
ตำบล :
  แม่สาว
อำเภอ :
  แม่อาย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50280
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  baansanpakha@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สาว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09:30:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันป่าข่า


นายปริญญา อังกุลดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันป่าข่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน