ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องน้ำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130640
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040031
รหัส Obec 6 หลัก :
  130640
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านร่องน้ำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banrongnam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านร่องน้ำ
ตำบล :
  มะขามหลวง
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  053-837115
โทรสาร :
  053-837115
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6/05/2508
อีเมล์ :
  rn_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม.4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะขามหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 03:27:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านร่องน้ำ


นายวิรัตน์ ทิพย์วรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่องน้ำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน