ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130641
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040032
รหัส Obec 6 หลัก :
  130641
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดงป่างิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATDONGPANGUEW SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านดงป่างิ้ว
ตำบล :
  มะขุนหวาน
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053481015
โทรสาร :
  053481015
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  มิถุนายน พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  dongpanguew_s_4@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะขุนหวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 09:02:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดงป่างิ้ว


นายเดชา ทิพย์เดโช
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดงป่างิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน