ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130643
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040034
รหัส Obec 6 หลัก :
  130643
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านม่วงพี่น้อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  MUANGPEENONG SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านขุนคง
ตำบล :
  มะขุนหวาน
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053834039
โทรสาร :
  053834039
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2488
อีเมล์ :
  bmpncm@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มะขุนหวาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 10:31:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง


นายประพันธ์ จิรจรัสตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพี่น้อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน