ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเปียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130649
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040028
รหัส Obec 6 หลัก :
  130649
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเปียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpaing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านเปียง
ตำบล :
  บ้านแม
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053835060
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  Banpaing_School@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันกลาง-บ้านแม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 10:36:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเปียง


นายประยงค์ มีสิมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเปียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน