ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกู่คำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130650
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040041
รหัส Obec 6 หลัก :
  130650
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกู่คำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkukham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านดอนตัน
ตำบล :
  ยุหว่า
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053311785
โทรสาร :
  053311785
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 กันยายน 2493
อีเมล์ :
  watkukham_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยุหว่า -ทุุ่งต้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยุหว่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 22:32:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกู่คำ


นายประคอง พิไรแสงจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกู่คำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน