ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130660
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040019
รหัส Obec 6 หลัก :
  130660
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Thungsieow
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านทุ่งเสี้ยว
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053481025
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/12/2466
อีเมล์ :
  thungsieo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเวียงท่ากาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 13:25:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)


นายดวงคำ คำจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน