ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ากาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130661
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040020
รหัส Obec 6 หลัก :
  130661
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่ากาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watthakan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่ากาน
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053481016
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 กรฎาคม 2480
อีเมล์ :
  TK_2553@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 15:05:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่ากาน


นายวันชัย แก้วหล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน