ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามหลัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130663
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040022
รหัส Obec 6 หลัก :
  130663
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสามหลัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsamlang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  052010427
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 07:56:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสามหลัง


นายวีระศักดิ์ ถาอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามหลัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน