ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนชัยวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130666
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040003
รหัส Obec 6 หลัก :
  130666
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดอนชัยวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donchaivityakrn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านต้นแหนน้อย
ตำบล :
  ท่าวังพร้าว
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053481204
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าวังพร้าว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 03:43:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคารผู้อำนวยการโรงเรียนดอนชัยวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน