ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโรงวัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130668
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040036
รหัส Obec 6 หลัก :
  130668
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโรงวัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watrongwua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโรงวัว
ตำบล :
  แม่ก๊า
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053025646
โทรสาร :
  053025646
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ก.ค. 2471
อีเมล์ :
  watrongwua.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มจตุรมิตรพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ก๊า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:01:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโรงวัว


นายนิเทศก์ ธาตุอินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโรงวัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน