ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบุปผาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130674
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040051
รหัส Obec 6 หลัก :
  130674
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบุปผาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbubpharam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแม่กุ้งบก
ตำบล :
  สันกลาง
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053823600
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2465
อีเมล์ :
  watbubpharam_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สันกลาง บ้านแม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 02:11:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบุปผารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบุปผาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน