ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130675
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040014
รหัส Obec 6 หลัก :
  130675
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดน้ำบ่อหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Namboloung School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านน้ำบ่อหลวง
ตำบล :
  น้ำบ่อหลวง
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  081-1661010
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/11/2442
อีเมล์ :
  nbl.school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำบ่อหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17:11:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง


นายบุญช่วย อุดชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำบ่อหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน