ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130678
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040049
รหัส Obec 6 หลัก :
  130678
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยส้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaysom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านห้วยส้ม
ตำบล :
  สันกลาง
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  0819521275
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  hauysom_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม. เขต 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สันกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 10:54:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยส้ม


นายชัยเดช เดชนาเกร็ด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยส้ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน