ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหัวริน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130683
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040013
รหัส Obec 6 หลัก :
  130683
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหัวริน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUARIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านหัวริน
ตำบล :
  ทุ่งสะโตก
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053830532
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสะโตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 03:47:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหัวริน


นายดนัย ถนอมจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวริน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน