ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130687
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040007
รหัส Obec 6 หลัก :
  130687
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่กุ้งหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaekungloung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านศรีโพธิ์งาม
ตำบล :
  ทุ่งต้อม
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053355067
โทรสาร :
  053312212
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มิถุนายน 2477
อีเมล์ :
  JEAB.14-hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยุหว่า ทุ่งต้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งต้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 05:51:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่กุ้งหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน