ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดรัตนาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130688
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040008
รหัส Obec 6 หลัก :
  130688
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดรัตนาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watrattanaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านแม่กุ้งน้อย
ตำบล :
  ทุ่งต้อม
อำเภอ :
  สันป่าตอง
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50120
โทรศัพท์ :
  053355382
โทรสาร :
  053026838
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ยุ่หว่า - ทุ่งต้อม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลทุ่งต้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 06:00:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดรัตนารามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรัตนาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน