ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเวฬุวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130689
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040108
รหัส Obec 6 หลัก :
  130689
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเวฬุวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Weruwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านเวฬุวัน
ตำบล :
  ยางเนิ้ง
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053321521
โทรสาร :
  053321921
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2457
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:50:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเวฬุวัน


นายจรัล ถาวร
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน