ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130691
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040115
รหัส Obec 6 หลัก :
  130691
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดปากกอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONWATPAKKONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านปากกอง
ตำบล :
  สารภี
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053321813
โทรสาร :
  053321813
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  pakkong2555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ชม.4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สารภี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 15:28:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง


นางจันทรพร ดู่สอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดปากกอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน