ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพญาชมภู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130692
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040093
รหัส Obec 6 หลัก :
  130692
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพญาชมภู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPAYACHOMPOO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านพญาชมภู
ตำบล :
  ชมภู
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053420752
โทรสาร :
  053420752
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  Choompoo.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มบูรพาสารภี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 16:01:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพญาชมภู


นายณัฐวัฒน์ บุญทวี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพญาชมภู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน