ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130693
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040094
รหัส Obec 6 หลัก :
  130693
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าต้นกวาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thatonkaow school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านท่าต้นกวาว
ตำบล :
  ชมภู
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053963219
โทรสาร :
  053963219
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ตุลาคม 2465
อีเมล์ :
  thatonkaow.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 08:41:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว


นางศรีพรรณ์ เกษรศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าต้นกวาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน