ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแม่สะลาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130695
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040096
รหัส Obec 6 หลัก :
  130695
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแม่สะลาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmaesalab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านแม่สะลาบ
ตำบล :
  ชมภู
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053420122
โทรสาร :
  053420122
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2477
อีเมล์ :
  Watmaesalab_School@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 08:15:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแม่สะลาบ


นายประสิทธิ์ ต๊ะคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแม่สะลาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน