ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130697
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040119
รหัส Obec 6 หลัก :
  130697
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระนอนหนองผึ้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WAT PRANONNONGPHUENG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองผึ้ง
ตำบล :
  หนองผึ้ง
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053321013
โทรสาร :
  053321013
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  pn.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มต้นยางงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 เมษายน 2562 เวลา 15:10:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง


นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระนอนหนองผึ้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน