ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกองทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130699
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040121
รหัส Obec 6 หลัก :
  130699
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกองทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkongsai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านกองทราย
ตำบล :
  หนองผึ้ง
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053321982
โทรสาร :
  053321982
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2466
อีเมล์ :
  watkongsai61@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ต้นยางงาม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองผึ้ง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2561 เวลา 12:12:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกองทราย


ว่าที่ ร้อยตรีถนอม ทาคำแปง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน