ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130701
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040105
รหัส Obec 6 หลัก :
  130701
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบวกครกเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBUAKKROGNUA SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบวกครกเหนือ
ตำบล :
  ท่าวังตาล
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053816571
โทรสาร :
  053816570
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มน้ำปิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าวังตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 12:29:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบวกครกเหนือ


สิบเอกบุญสม ยานะธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวกครกเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน