ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากเหมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130703
รหัส Smis 8 หลัก :
  50040090
รหัส Obec 6 หลัก :
  130703
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปากเหมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpakmuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านปากเหมือง
ตำบล :
  ขัวมุง
อำเภอ :
  สารภี
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50140
โทรศัพท์ :
  053103669
โทรสาร :
  053103669
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  bpmschoo2014l@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มลุ่มน้ำปิงสารภี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขัวมุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 02:26:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปากเหมือง


นายวรวรรธน์ ไชยคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากเหมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน